skip to Main Content
Giới thiệu chương trình định cư CANADA

Canada luôn nằm trong danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Quốc gia này được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn và thích hợp để người Việt Nam định cư. Mức lương trung bình cao, chất lượng cuộc sống tốt, giáo dục phổ thông và đại học top đầu thế giới.

Đáng chú ý nhất, công dân và thường trú nhân Canada được hưởng đầy đủ quyền lợi như chính sách miễn phí giáo dục và y tế.

Theo kế hoạch nhập cư, chính phủ Canada dự kiến sẽ chào đón 1,5 triệu thường trú nhân trong giai đoạn 2023-25, thông qua nhiều chương trình như định cư diện tay nghề – lao động hay doanh nhân – đầu tư.

QUYỀN LỢI VISA ĐỊNH CƯ CANADA
Hệ thống y tế miễn phí và công bằng
Chính sách an sinh xã hội cho mọi người dân
Quyền lợi sống và làm việc tại Canada
Được đưa người thân cùng sang Canada
Giáo dục miễn phí cho con cái
Xin lên quốc tịch Canada
CÁC DIỆN ĐỊNH CƯ CANADA

I. Định cư Canada diện Khởi nghiệp (Start-Up Visa)

1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ / YÊU CẦU

Đối với đương đơn:

  • Tiếng Anh trình độ IELTS 5.0 (General) hoặc tương đương.
  • Có ý tưởng kinh doanh sáng tạo (sẽ được hỗ trợ phát triển thêm để thỏa điều kiện chương trình); HOẶC có kinh nghiệm làm việc, kinh doanh liên quan đến ý tưởng đang được một nhóm khởi nghiệp phát triển (sẽ được đánh giá và kết nối các ứng viên).
  • Chứng minh đủ tài chính để ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình khi sang Canada (ví dụ: 24.733CAD cho gia đình 4 người).
  • Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe.

Thành lập công ty khởi nghiệp tại Canada thỏa các điều kiện:

  • Được một trong các tổ chức chỉ định bởi Chính phủ Canada bảo trợ.
  • Đương đơn cùng với tổ chức bảo trợ phải sở hữu tối thiểu 50% quyền biểu quyết trong công ty khởi nghiệp.
  • Đương đơn tham gia tích cực và liên tục vào quá trình phát triển ý tưởng, triển khai kế hoạch kinh doanh khởi nghiệp (ngay từ khi đang ở Việt Nam, với sự hướng dẫn của các đơn vị hỗ trợ).
  • Hoạt động kinh doanh của công ty khởi nghiệp phải diễn ra chính ở Canada.

2. QUYỀN LỢI

  • Cả gia đình sẽ được cấp quyền thường trú nhân vĩnh viễn (Permanent Residence, viết tắt là PR).
  • Được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Canada.
  • Được hưởng đầy đủ phúc lợi về y tế, an sinh xã hội và giáo dục như công dân Canada.
  • Con cái được học trường công miễn phí đến hết THPT và học đại học với mức phí như người bản xứ (thấp hơn so với du học sinh).
  • Được nhập quốc tịch Canada khi thỏa điều kiện.

II. Định cư diện doanh nhân đảo Hoàng Tử Edward (Prince Edward Island PEI)

1.HÌNH THỨC ĐẦU TƯ/YÊU CẦU

 Đối với đương đơn 

  • 21-59 tuổi
  • Chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao tối thiểu 3 năm trong 5 năm gần nhất
  • Tốt nghiệp PTTH
  • Tiếng Anh tương đương IELTS General 4.0
  • Tổng giá trị tài sản tối thiểu 10,2 tỷ đồng (600.000CAD)

 Yêu cầu đầu tư 

  • Thành lập / Mua lại doanh nghiệp tại tỉnh bang Prince Edward Island
  • Kế hoạch kinh doanh có tính khả thi và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh bang
  • Vận hành doanh nghiệp trong vòng 12 tháng

II. QUYỀN LỢI

  • Vợ/chồng và con cái dưới 22 tuổi được đi cùng
  • Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Prince Edward Island
  • Con cái được học hành trường công miễn phí đến hết THPT.
  • Học đại học với học phí như người bản xứ (khi đương đơn và gia đình đã có Thường trú nhân – PR).
  • Có cơ hội lấy Thường trú nhân và hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada khi hoàn thành cam kết với tỉnh bang
  • Sau 5 năm sống tại Canada, đã có thường trú nhân vĩnh viễn, và thoả các điều kiện khác, có thể nộp đơn xin lên quốc tịch Canada.

III. Định cư diện doanh nhân tỉnh bang British Columbia (BC)

I. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ / YÊU CẦU 

Đối với đương đơn 

Tiếng Anh tương đương IELTS 4.0 (General)

Chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm (sở hữu tối thiểu 10% của doanh nghiệp) trong vòng 10 năm gần nhất

HOẶC

Giữ vị trí Quản lý cấp cao có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 4 năm trong vòng 10 năm gần nhất;

Tổng tài sản tối thiểu 600.000CAD (~10,2 tỷ đồng)

Trình độ học vấn tối thiểu hệ 1 năm sau khi tốt nghiệp THPT

Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe

Yêu cầu đầu tư 

Đầu tư vào doanh nghiệp tối thiểu 200.000CAD (~3,4 tỷ đồng)

Kế hoạch kinh doanh có tính khả thi và mang lại lợi ích cho tỉnh bang

Vận hành doanh nghiệp và tạo ra ít nhất 1 việc làm cho người dân Canada trong vòng tối thiểu 18 tháng

II. QUYỀN LỢI
  • Vợ/ chồng và con cái dưới 22 tuổi được đi cùng
  • Có cơ hội lấy Thường trú nhân và hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada khi hoàn thành cam kết với tỉnh bang.
  • Con cái được học hành trường công miễn phí đến hết THPT.
  • Học đại học với học phí như người bản xứ (khi đương đơn và gia đình đã có Thường trú nhân – PR).
  • Cả gia đình có quyền tự do sinh sống, học tập, làm việc tại bất kỳ thành phố nào tại British Columbia.
  • Sau 5 năm sống tại Canada, đã có thường trú nhân vĩnh viễn, và thoả các điều kiện khác, có thể nộp đơn xin lên quốc tịch Canada.

IV. Định cư diện doanh nhân tỉnh bang Ontario

1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ/YÊU CẦU 

 Đối với đương đơn

  • Chủ doanh nghiệp hoặc Quản lý cấp cao tốt nghiệp PTTH
  • Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 2 năm trong vòng 5 năm gần nhất
  • Tổng giá trị tài sản tối thiểu 6,8 tỷ đồng (400.000CAD)
  • Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe.

 Yêu cầu đầu tư 

  • Thành lập/mua lại doanh nghiệp tại tỉnh bang Ontario
  • Kế hoạch kinh doanh có tính khả thi và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh bang
  • Vận hành doanh nghiệp, tạo ra tối thiểu 1 việc làm cho người bản xứ hoặc thường trú nhân trong vòng 18-20 tháng

2. QUYỀN LỢI

  • Vợ/ chồng và con cái dưới 22 tuổi được đi cùng.
  • Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Ontario
  • Con cái được học hành trường công miễn phí đến hết THPT, và học đại học với học phí như người bản xứ
  • Có cơ hội lấy Thường trú nhân và hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada khi hoàn thành cam kết với tỉnh bang.
  • Sau 5 năm sống tại Canada, đã có thường trú nhân vĩnh viễn, và thoả các điều kiện khác, có thể nộp đơn xin lên quốc tịch Canada.

V. Định cư diện doanh nhân tỉnh bang New Brunswick

1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ / YÊU CẦU 

 Đối với đương đơn

  • Độ tuổi: 22-55 tuổi
  • Chủ doanh nghiệp tối thiểu 3 năm trong 5 năm gần nhất hoặc Quản lý cấp cao trong 5 năm gần nhất.
  • Trình độ học vấn tối thiểu hệ 2 năm sau khi tốt nghiệp THPT.
  • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú.
  • Tiếng Anh tương đương IELTS General 5.0
  • Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe
  • Tổng giá trị tài sản tối thiểu 10,2 tỷ đồng (600.000CAD).

 Yêu cầu đầu tư

  • Kế hoạch kinh doanh có tính khả thi và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh bang.
  • Thành lập / Mua lại doanh nghiệp tại tỉnh bang New Brunswick.
  • Vận hành doanh nghiệp, tạo ra tối thiểu 2 việc làm cho người bản xứ hoặc thường trú nhân trong vòng 12 tháng.

2. QUYỀN LỢI

  • Vợ/ chồng và con cái dưới 22 tuổi được đi cùng
  • Cả gia đình sẽ được cấp thường trú nhân vĩnh viễn, được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại New Brunswick
  • Được hưởng đầy đủ phúc lợi về y tế, an sinh xã hội và giáo dục như công dân Canada.
  • Con cái được học hành trường công miễn phí đến hết THPT.
  • Học đại học với học phí như người bản xứ (khi đương đơn và gia đình đã có Thường trú nhân – PR).
  • Sau 5 năm sống tại Canada và thoả các điều kiện, có thể nộp đơn xin lên quốc tịch Canada

VI. Định cư diện doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan

1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ/ YÊU CẦU

 Đối với đương đơn 

  • Chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp thành công tối thiểu 3 năm trong vòng 10 năm gần nhất (Ưu tiên chủ doanh nghiệp)
  • Tổng giá trị tài sản tối thiểu 500.000 CAD (~8,5 tỷ đồng)
  • Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe.

 Yêu cầu đầu tư 

  • Đầu tư vào doanh nghiệp tối thiểu 300.000CAD (~5,1 tỷ đồng) ở Regina và Saskatoon, hoặc 200.000CAD (~3,4 tỷ đồng) ở ngoài khu vực trung tâm
  • Kế hoạch kinh doanh có tính khả thi và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh bang
  • Vận hành doanh nghiệp và tạo ra hoặc duy trì ít nhất 2 việc làm cho người dân Canada (Nếu đầu tư ở Regina và Saskatoon). 

2. QUYỀN LỢI

  • Vợ/ chồng và con cái dưới 22 tuổi được đi cùng
  • Có cơ hội lấy Thường trú nhân và hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada khi hoàn thành cam kết với tỉnh bang.
  • Con cái được học hành trường công miễn phí đến hết THPT.
  • Học đại học với học phí như người bản xứ (khi đương đơn và gia đình đã có Thường trú nhân – PR).
  • Cả gia đình có quyền tự do sinh sống, học tập, làm việc tại bất kỳ thành phố nào tại Saskatchewan
  • Sau 5 năm sống tại Canada, đã có thường trú nhân vĩnh viễn, và thoả các điều kiện khác, có thể nộp đơn xin lên quốc tịch Canada.

VII. Định cư diện doanh nhân tỉnh bang Manitoba

1. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ/YÊU CẦU

Đương đơn:

  • Chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp thành công tối thiểu 3 năm trong vòng 5 năm gần nhất (Ưu tiên chủ doanh nghiệp)
  • Tổng giá trị tài sản tối thiểu 500.000CAD (~8,5 tỷ đồng)
  • Tốt nghiệp THPT
  • Tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 (General)
  • Thỏa điều kiện về lý lịch an ninh và sức khỏe.

Đầu tư:

  • Đầu tư vào doanh nghiệp tối thiểu 250.000CAD (~4,3 tỷ đồng) ở khu vực trung tâm Manitoba, hoặc 150.000CAD (~2,6 tỷ đồng) ở ngoài khu vực trung tâm
  • Kế hoạch kinh doanh có tính khả thi và mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh bang
  • Vận hành doanh nghiệp và tạo ra hoặc duy trì ít nhất 1 việc làm cho người dân Canada.

2. QUYỀN LỢI

  • Vợ / chồng và con cái dưAới 22 tuổi được đi cùng
  • Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại Manitoba
  • Con cái được học hành trường công miễn phí đến hết THPT.
  • Học đại học với học phí như người bản xứ (khi đương đơn và gia đình đã có Thường trú nhân – PR).
  • Có cơ hội lấy Thường trú nhân và hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada khi hoàn thành cam kết với tỉnh bang
  • Sau 5 năm sống tại Canada, đã có thường trú nhân vĩnh viễn, và thoả các điều kiện khác, có thể nộp đơn xin lên quốc tịch Canada.
TIN TỨC ĐỊNH CƯ
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ


  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ


   TRỤ SỞ CHÍNH

   • Trụ sở tại Úc: 308 Furlong Road St. Albans 3021, Victoria, Australia
   • Trụ sở Miền Bắc: 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
   • Trụ sở Miền Trung: Shophouse 25-A4, Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

   ĐĂNG KÝ NGAY


    Back To Top